Regulamin

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), firma Win właściciel marki Niebieski Li z siedzibą w Częstochowie, zwana dalej Agencją publikuje poniżej regulamin Newslettera:

Regulamin newslettera

1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Agencję na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

2. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

3. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o publikowanych treściach, wydarzeniach, nowościach i innych kwestiach związanych z działalnością Agencji poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Agencję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

4. Subskrypcja newslettera polega na przesłaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez Agencję na stronie internetowej. Subskrypcja newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

5. Agencja nie będzie udostępniała powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.

6. Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Agencję za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika.

7. Użytkownik newslettera ma prawo zrezygnować z niego w dowolnej chwili poprzez wysłanie stosownej informacji na adres biuro@niebieski-lis.pl